Partneriai

Aktualijos

Ar toks jau baisus nelabasis, kaip jį paišo?

Neeilinio, 2020-03-25 elektroninėje erdvėje įvykusio posėdžio metu, Lietuvos visuomenės tarybos valdyba nusprendė, kad būtina sudaryti "Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją" ir "Visuomenės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą". Šis sumanymas skiriamas visiems sąmoningiems Lietuvos valstybingumą branginantiems piliečiams ir susivienijimams.

      Vos kelias dienas atgal viešinome signataro Zigmo Vaišvilos pranešimą spaudai dėl nuožmaus ir atvirai abejotino teisėtumo persekiojimo. Tolimesnė įvykių eiga byloja apie tai, kad prokuratūros tarnautojai ne šeip sau jaučiasi nekukliai, kai vykdydami "politinį užsakymą" Zigmo Vaišvilos asmenyje "įsitaisė rakštį minkštojoje", o blaškosi beviltiškose konvulsijose, mėgindami "nuryti užsiskersavusią ašaką". O galėtų ryžtingai atsikosėti ir garbingai atsiprašyti.

Pirmosios, po nepriklausomybės paskelbimo nuo Tarybų sąjungos, privačios advokatų įmonės sąvininkas Lietuvoje, teisininkas, nenuilstantis visuomenininkas ir galop eilėraštininkas Jonas Ivoška jau ilgai puoselėja sumanymą sukurti "Pilietinės visuomenės sąjungą". Mūsų prašymu ir šiek tiek pritaikius nūdienos aplinkybėms tautostaryba.lt tinklapiui buvo pateiktas veiklos tvarkos ir ketinimų esmės apibūdinimo turinys, kurį ir siūlome panagrinėti bei pateikti savo mintis, pastabas, pataisas.

Nuožmus Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos persekiojimas nesibaigia. Vakar tautostaryba.lt redakcija gavo eilinį pranešimą spaudai apie "garbingu" prokurorų veiksmus pasitinkant nepriklausomybės atkūrimą.

Pranešimo turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų.

Elektroniniu paštu gavome Zigmo Vaišvilos pranešimą spaudai.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir papildymų.

IV-osios "Susitelkimo" Viešės metu į mus kreipėsi Antanas Andziulis. Jo prašymu viešam svarstymui teikiam savotišką mūsų tinklapyje jau talpinto Prano Valicko veiklos nuostatų pasiūlymo glaudinį.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir yra jį rengusių asmenų nuomonė.

Prašome teikti savo pastabas.

Dar vienas pokalbis viešoje erdėje apie valstybinio banko poreikio santykį su esančia pinigų valdymo ir saugojimo sandara (sistema).

Petro Adomaičio mintys ir pasiūlymai "Susitelkimo" siekiams ir veiklai.

Vasario 8-ąją Kaune, įvyko parengiamasis 2020 metų Seimo rinkimams "Susitelkimo" pasitarimas. Į "Susitelkimo" branduolio parengtą susitikimą atvyko pasiuntiniai ir pavieniai visuomeniniai veikėjai iš visos Lietuvos pavietų. Nors Seimo rinkimų įstatymo, turimų galimybių, strateginių, taktinių sumanymų apžvalgai buvo numatyta skirti keturias valandas, to akivaizdžiai nepakako. Daugelis pokalbio dalyvių pasigedo veiklos tikslų ir nuostatų, kurios daugiau būdingos vykdomosios valdžios siekiantiems susivienijimams. Šiuo atveju - "Susitelkimo"  ketinimas sudaryti sąlygas balsavimuose dalyvaujančių piliečių daugumai turėti tiesiogiai proporcingą atstovų skaičių patikėtinių Seime. Seime, kuris sudaro Vyriausybę ir gali tiesiogiai įtakoti jos veiklos būdus.

Išsaugant pasitarimo veiklos būdą, nutarta iš visų dalyvių priimti jų teikiamas veiklos nuostatas, vykdyti viešą aptarimą ir, paliekant tik visiems dalyviams priimtinas nuostatas, veikti.

Vienas iš pirmųjų viešam svarstymui Branduolyje savo mintis ir teiginius pateikė visuomenininkas Pranas Valickas. Turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų.