Partneriai

Aktualijos

Elektroniniu paštu gavome Zigmo Vaišvilos pranešimą spaudai.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir papildymų.

IV-osios "Susitelkimo" Viešės metu į mus kreipėsi Antanas Andziulis. Jo prašymu viešam svarstymui teikiam savotišką mūsų tinklapyje jau talpinto Prano Valicko veiklos nuostatų pasiūlymo glaudinį.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir yra jį rengusių asmenų nuomonė.

Prašome teikti savo pastabas.

Dar vienas pokalbis viešoje erdėje apie valstybinio banko poreikio santykį su esančia pinigų valdymo ir saugojimo sandara (sistema).

Petro Adomaičio mintys ir pasiūlymai "Susitelkimo" siekiams ir veiklai.

Vasario 8-ąją Kaune, įvyko parengiamasis 2020 metų Seimo rinkimams "Susitelkimo" pasitarimas. Į "Susitelkimo" branduolio parengtą susitikimą atvyko pasiuntiniai ir pavieniai visuomeniniai veikėjai iš visos Lietuvos pavietų. Nors Seimo rinkimų įstatymo, turimų galimybių, strateginių, taktinių sumanymų apžvalgai buvo numatyta skirti keturias valandas, to akivaizdžiai nepakako. Daugelis pokalbio dalyvių pasigedo veiklos tikslų ir nuostatų, kurios daugiau būdingos vykdomosios valdžios siekiantiems susivienijimams. Šiuo atveju - "Susitelkimo"  ketinimas sudaryti sąlygas balsavimuose dalyvaujančių piliečių daugumai turėti tiesiogiai proporcingą atstovų skaičių patikėtinių Seime. Seime, kuris sudaro Vyriausybę ir gali tiesiogiai įtakoti jos veiklos būdus.

Išsaugant pasitarimo veiklos būdą, nutarta iš visų dalyvių priimti jų teikiamas veiklos nuostatas, vykdyti viešą aptarimą ir, paliekant tik visiems dalyviams priimtinas nuostatas, veikti.

Vienas iš pirmųjų viešam svarstymui Branduolyje savo mintis ir teiginius pateikė visuomenininkas Pranas Valickas. Turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų. 

LR Seimo 2019-12-04 Kultūros komiteto posėdžio įrašas

Nuo sausio 1-os keičiasi gamtinių dujų ir elektros energijos įkainiai vartotojams buityje.

"Žinių radijo" laidoje "Atviras pokalbis" apie sunkumus ir kliutis atsovaujant visuomeninį labą-naudą.

Lietuvoje veikia galybė nevyriausybinių visuomeninių organizacijų. Kam jos reikalingos?

Konstitucijoje neparašyta, kaip jos turi veikti, nėra jokių kriterijų, pagal ką matuoti jų veiklą, o narių skaičius ir finansinių ataskaitų storis ne visada yra veiklos rezultatyvumo įrodymas. 

Laidoje dalyvauja Nacionalinės Vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, advokatas Vytautas Budnikas ir prezidento patarėja, kuruojanti nevyriausybines organizacijas Irena Segalovičienė.

Valstybės, iždinių, savivaldos tarnybų, įstaigų ir įmonių stebėsena.Vaizdo įrašas iš "Vartotojų teisių apsaugas tarybos" prie Lietuvos Teisingimo ministerijos posėdžio.

Politinių partijų parengti sąrašai, kai sąrašiniai kandidatai lygiagrečiai pretenduoja i Seimą vienmandatėse apygardose – negali būti laikomi nei tiesioginiais, nei lygiateisiais rinkimais,- laiške Vyriausiajai rinkimų komisijai rašo teisininkas, advokatas Jonas Ivoška.Balsuojant už partiją kaip juridinį asmenį, iš rinkėjo atimama teisė pareikšti savo valią dėl Seimo sudėties, nes reitingavimas nedaro lemiančios, įtakos pakeičiant sąrašo sudarytojo valią. Nesant neigiamo reitingavimo, iš rinkėjo atimta galimybė išeliminuoti Tautos atstovybei visiškai netinkamus asmenis. Todėl tokius Seimo rinkimus laikyti tiesioginiais nėra loginio pagrindo.LR Seimo rinkimai nėra ir lygūs (lygiateisiai), nes vienmandatėje apygardoje negavęs rinkėjų pasitikėjimo partinis kandidatas pakartotinai pretenduoja į Seimą sąrašiniu būdu. Kitų sąraše esančių kandidatų priedangoje jis tampa Seimo nariu ne rinkėjų valia.Sąrašuose nesantys vienmandatinikai antros galimybės kandidatuoti neturi.Nors LR Seimo rinkimai jau netrukus, valstybę vienam po kito krečiant teisinio nihilizmo prigimties skandalams, užsimerkti prieš tokių problemų kaip Seimo nelegetimumas, kažin ar būtų išmintinga. Dėl to dabartinio Seimo įgaliojimai, vadovaujantis LR Konstitucijos 59 straipsniu, galėtų prasitęsti iki bus pakeistas Seimo rinkimų įstatymas pagal LR Konstitucijos 55 straipsnio nuostatas. Tinkamai pakeisto Seimo rinkimų įstatymo pagrindu neatidėliodami išrinksime legitimų Seimą. Prašyčiau Vyriausiąją rinkimų komisiją šį klausimą išnagrinėti skubos tvarka, kad, esant reikalui, iki rinkimų liktų laiko kitoms teisinėms procedūroms.