Aktualijos

Laukti kol pasikeis žmonių mentalitetas beviltiška. Tai mažiausiai kartos problema, kuri
sprendžiama vertybėmis ir auklėjimu šeimoje ir mokykloje.

Lieka teisinis-prievartinis reguliavimas. Įstatymai ir taisyklės, ko gero, yra vienintelė belikusi
priemonė. Kol įstatymas savaime neatsirado žmogaus viduje, jį reikia parašyti popieriuje.

Pareikškite savo nuomonę apie LRV užsakymu surengtą pasitarimą "Žinau-įsitraukiu-vertinu", kuris skirtas Vyriausybės ir visuomenės bendradarbiavimo didinimui.

Akivaizdus faktas, kaip žurnalistinių kekšių viešnamiai gamina melagingai/sensacingas žinias. Pasitikrinkite patys.

KVIETIMAS

2020 03 20

Gerbiami kolegos,

Pernai gruodžio mėnesį Visuomeninių (nevyriausybinių) organizacijų iniciatyvinė grupė nusprendė susiburti į nepriklausomų visuomeninių organizacijų susivienijimą.

Kodėl nepriklausomų ir kodėl būtina vienytis?

Į šį klausimą atsakymą galima rasti Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme,

Ar toks jau baisus nelabasis, kaip jį paišo?

Neeilinio, 2020-03-25 elektroninėje erdvėje įvykusio posėdžio metu, Lietuvos visuomenės tarybos valdyba nusprendė, kad būtina sudaryti "Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisiją" ir "Visuomenės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą". Šis sumanymas skiriamas visiems sąmoningiems Lietuvos valstybingumą branginantiems piliečiams ir susivienijimams.

Pirmosios, po nepriklausomybės paskelbimo nuo Tarybų sąjungos, privačios advokatų įmonės sąvininkas Lietuvoje, teisininkas, nenuilstantis visuomenininkas ir galop eilėraštininkas Jonas Ivoška jau ilgai puoselėja sumanymą sukurti "Pilietinės visuomenės sąjungą". Mūsų prašymu ir šiek tiek pritaikius nūdienos aplinkybėms tautostaryba.lt tinklapiui buvo pateiktas veiklos tvarkos ir ketinimų esmės apibūdinimo turinys, kurį ir siūlome panagrinėti bei pateikti savo mintis, pastabas, pataisas.

Nuožmus Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos persekiojimas nesibaigia. Vakar tautostaryba.lt redakcija gavo eilinį pranešimą spaudai apie "garbingu" prokurorų veiksmus pasitinkant nepriklausomybės atkūrimą.

Pranešimo turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų.

IV-osios "Susitelkimo" Viešės metu į mus kreipėsi Antanas Andziulis. Jo prašymu viešam svarstymui teikiam savotišką mūsų tinklapyje jau talpinto Prano Valicko veiklos nuostatų pasiūlymo glaudinį.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir yra jį rengusių asmenų nuomonė.

Prašome teikti savo pastabas.

Dar vienas pokalbis viešoje erdėje apie valstybinio banko poreikio santykį su esančia pinigų valdymo ir saugojimo sandara (sistema).

Organizacijų el. svetainės