NEST / Aktualijos

ES yra 23 milijonai MVĮ, kurios atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį ES ekonomikai prisitaikant prie pasaulio rinkų pokyčių. Jose dirba du trečdaliai privačiojo sektoriaus darbuotojų, jos palaiko darbo rinkos dinamiškumą ir padeda vystyti konkurencingą, novatorišką ir įtraukią ES ekonomiką. Ekonomikos susiskaldymo procesai ir globalizacijai būdinga specializacija sukuria nišas, kuriomis gali pasinaudoti MVĮ. Reikia labiau pripažinti MVĮ indėlį siekiant ES ir jos įvairių socialinių, ekonomikos ir kultūros modelių klestėjimo. MVĮ sudaro ES gamybos sistemos pagrindą ir galėtų dar labiau padėti didinti užimtumą ir ES pridėtinę vertę.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31