NEST / Aktualijos

Atsižvelgdami į tai, jog:

– daugelyje ES valstybių dalyvių jau yra įkurtos ir veikia socialinio-pilietinio dialogo institucijos;

– šalies ekonominė, politinė, kultūrinė, socialinė bei demografinė situacija yra nepateisinamai bloga ir jau pasiekė kritinę ribą,

Būdami įsitikinę, jog tik plačios pilietinės visuomenės dalyvavimas valstybės valdyme gali padėti išvesti šalį iš sunkios ekonominės, socialinės, kultūrinės ir demografinės krizės,

žemiau pasirašiusios visuomenės organizacijos (asociacijos) steigia iniciatyvinę grupę LR Nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybai įkurti.

Nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų įstatymo projektas - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.
LITHUANIAN NGO\'S DECLARATION - Jūs neturite teisės peržiūrėti šį objektą.

Mums reikia pilietinės visuomenės, kuri galėtų atvirai ginti Sąjungos vertybes, dalyvauti kartu kuriant Europą ir telkti paramą šiam tikslui.
Mums reikia, kad pilietinės visuomenės organizacijos turėtų viziją ir būtų ryžtingos, keltų klausimus ir ragintų juos įtraukti į politinę darbotvarkę.
Mums reikia organizacijų narių, kurie norėtų prisidėti savo įgūdžiais, patirtimi, įsipareigojimu ir užsidegimu. Todėl mums reikia EESRK, vienintelės oficialios ES institucijos, kuri atstovauja darbdavių, darbuotojų organizacijoms ir kitiems pilietinės visuomenės suinteresuotiesiems subjektams ir suteikia jiems sutartyje įtvirtintą galimybę dalyvauti ir daryti įtaką Sąjungoje.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30