NEST / Aktualijos

IV-osios "Susitelkimo" Viešės metu į mus kreipėsi Antanas Andziulis. Jo prašymu viešam svarstymui teikiam savotišką mūsų tinklapyje jau talpinto Prano Valicko veiklos nuostatų pasiūlymo glaudinį.

Turinys pateikiamas be pataisymų ir yra jį rengusių asmenų nuomonė.

Prašome teikti savo pastabas.

Dar vienas pokalbis viešoje erdėje apie valstybinio banko poreikio santykį su esančia pinigų valdymo ir saugojimo sandara (sistema).

Petro Adomaičio mintys ir pasiūlymai "Susitelkimo" siekiams ir veiklai.

Vasario 8-ąją Kaune, įvyko parengiamasis 2020 metų Seimo rinkimams "Susitelkimo" pasitarimas. Į "Susitelkimo" branduolio parengtą susitikimą atvyko pasiuntiniai ir pavieniai visuomeniniai veikėjai iš visos Lietuvos pavietų. Nors Seimo rinkimų įstatymo, turimų galimybių, strateginių, taktinių sumanymų apžvalgai buvo numatyta skirti keturias valandas, to akivaizdžiai nepakako. Daugelis pokalbio dalyvių pasigedo veiklos tikslų ir nuostatų, kurios daugiau būdingos vykdomosios valdžios siekiantiems susivienijimams. Šiuo atveju - "Susitelkimo"  ketinimas sudaryti sąlygas balsavimuose dalyvaujančių piliečių daugumai turėti tiesiogiai proporcingą atstovų skaičių patikėtinių Seime. Seime, kuris sudaro Vyriausybę ir gali tiesiogiai įtakoti jos veiklos būdus.

Išsaugant pasitarimo veiklos būdą, nutarta iš visų dalyvių priimti jų teikiamas veiklos nuostatas, vykdyti viešą aptarimą ir, paliekant tik visiems dalyviams priimtinas nuostatas, veikti.

Vienas iš pirmųjų viešam svarstymui Branduolyje savo mintis ir teiginius pateikė visuomenininkas Pranas Valickas. Turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų. 

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29