NEST / Aktualijos

Teisininko Kęstučio Čilinsko teigimu Seimo narių skaičiaus mažinimo klausimas turi ne tik politinį aspektą, dėl kurio seniai vyksta diskusijos, bet ir teisinį. Yra pagrindas abejoti, ar šiuo metu 141 Seimo narys-yra toks skaičius, kuris atitinka faktinę, o ne formalią Tautos valios išraišką, įtvirtintą Konstitucijoje.

Praėjusį šeštadienį Kaune įvyko pirmoji visuotinė Pilietinių judėjimų sueiga, kurios dalyviai pasirašė bendrą ketinimų protokolą dėl veiksmų
koordinavimo sprendžiant esmines valstybės problemas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. priėmė nutarimą Nr. 326 dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau- EESRK) narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. 1957 m. įsteigtas EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą. EESRK konsultuoja rengiant nuomones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones savo iniciatyva temomis, kurias, šio komiteto manymu, reikėtų svarstyti. Viena pagrindinių EESRK užduočių - būti „tiltu“ tarp ES institucijų ir organizuotos pilietinės visuomenės.

Nors oficialus pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo pasibaigęs, jau po šio pasibaigimo jis dar bent du kartus neteisėtai buvo pratęstas. T.y. ieškovams jau pateikus pasiūlymą LR Ūkio ministerijai jie sužinojo, jog LR Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt yra patalpinta informacija apie tai, jog pasiūlymų pateikimo terminas nenurodant jokių motyvų ir teisinio pagrindo pratęstas iki 2010 m. balandžio 23 d. Šis nemotyvuotas pratęsimas prieštarauja LR Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 24 11 p., kuris galimybės pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nenustato. Šiame 11 p. vienareikšmiškai nustatoma, jog ,,visi po nustatytos datos gauti pasiūlymai neregistruojami ir nenagrinėjami“.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių rinkimai Lietuvoje bus pratęsti teismuose – jeigu nebus atšaukti rezultatai, smulkieji verslininkai žada ne tik bylinėtis, bet apie susiklosčiusią padėtį informuoti ES tarybos generalinį sekretoriatą. O Lietuvos nacionalinė vartotojų konfederacija jau kreipėsi į teismą.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31