NEST / Aktualijos

Vasario 8-ąją Kaune, įvyko parengiamasis 2020 metų Seimo rinkimams "Susitelkimo" pasitarimas. Į "Susitelkimo" branduolio parengtą susitikimą atvyko pasiuntiniai ir pavieniai visuomeniniai veikėjai iš visos Lietuvos pavietų. Nors Seimo rinkimų įstatymo, turimų galimybių, strateginių, taktinių sumanymų apžvalgai buvo numatyta skirti keturias valandas, to akivaizdžiai nepakako. Daugelis pokalbio dalyvių pasigedo veiklos tikslų ir nuostatų, kurios daugiau būdingos vykdomosios valdžios siekiantiems susivienijimams. Šiuo atveju - "Susitelkimo"  ketinimas sudaryti sąlygas balsavimuose dalyvaujančių piliečių daugumai turėti tiesiogiai proporcingą atstovų skaičių patikėtinių Seime. Seime, kuris sudaro Vyriausybę ir gali tiesiogiai įtakoti jos veiklos būdus.

Išsaugant pasitarimo veiklos būdą, nutarta iš visų dalyvių priimti jų teikiamas veiklos nuostatas, vykdyti viešą aptarimą ir, paliekant tik visiems dalyviams priimtinas nuostatas, veikti.

Vienas iš pirmųjų viešam svarstymui Branduolyje savo mintis ir teiginius pateikė visuomenininkas Pranas Valickas. Turinys pateikiamas be pataisymų ir pakeitimų. 

LR Seimo 2019-12-04 Kultūros komiteto posėdžio įrašas

Nuo sausio 1-os keičiasi gamtinių dujų ir elektros energijos įkainiai vartotojams buityje.

"Žinių radijo" laidoje "Atviras pokalbis" apie sunkumus ir kliutis atsovaujant visuomeninį labą-naudą.

Lietuvoje veikia galybė nevyriausybinių visuomeninių organizacijų. Kam jos reikalingos?

Konstitucijoje neparašyta, kaip jos turi veikti, nėra jokių kriterijų, pagal ką matuoti jų veiklą, o narių skaičius ir finansinių ataskaitų storis ne visada yra veiklos rezultatyvumo įrodymas. 

Laidoje dalyvauja Nacionalinės Vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, advokatas Vytautas Budnikas ir prezidento patarėja, kuruojanti nevyriausybines organizacijas Irena Segalovičienė.

Valstybės, iždinių, savivaldos tarnybų, įstaigų ir įmonių stebėsena.Vaizdo įrašas iš "Vartotojų teisių apsaugas tarybos" prie Lietuvos Teisingimo ministerijos posėdžio.

Politinių partijų parengti sąrašai, kai sąrašiniai kandidatai lygiagrečiai pretenduoja i Seimą vienmandatėse apygardose – negali būti laikomi nei tiesioginiais, nei lygiateisiais rinkimais,- laiške Vyriausiajai rinkimų komisijai rašo teisininkas, advokatas Jonas Ivoška.Balsuojant už partiją kaip juridinį asmenį, iš rinkėjo atimama teisė pareikšti savo valią dėl Seimo sudėties, nes reitingavimas nedaro lemiančios, įtakos pakeičiant sąrašo sudarytojo valią. Nesant neigiamo reitingavimo, iš rinkėjo atimta galimybė išeliminuoti Tautos atstovybei visiškai netinkamus asmenis. Todėl tokius Seimo rinkimus laikyti tiesioginiais nėra loginio pagrindo.LR Seimo rinkimai nėra ir lygūs (lygiateisiai), nes vienmandatėje apygardoje negavęs rinkėjų pasitikėjimo partinis kandidatas pakartotinai pretenduoja į Seimą sąrašiniu būdu. Kitų sąraše esančių kandidatų priedangoje jis tampa Seimo nariu ne rinkėjų valia.Sąrašuose nesantys vienmandatinikai antros galimybės kandidatuoti neturi.Nors LR Seimo rinkimai jau netrukus, valstybę vienam po kito krečiant teisinio nihilizmo prigimties skandalams, užsimerkti prieš tokių problemų kaip Seimo nelegetimumas, kažin ar būtų išmintinga. Dėl to dabartinio Seimo įgaliojimai, vadovaujantis LR Konstitucijos 59 straipsniu, galėtų prasitęsti iki bus pakeistas Seimo rinkimų įstatymas pagal LR Konstitucijos 55 straipsnio nuostatas. Tinkamai pakeisto Seimo rinkimų įstatymo pagrindu neatidėliodami išrinksime legitimų Seimą. Prašyčiau Vyriausiąją rinkimų komisiją šį klausimą išnagrinėti skubos tvarka, kad, esant reikalui, iki rinkimų liktų laiko kitoms teisinėms procedūroms.

Š. m. birželio mėn. 13 d. Vilniaus rotušėje prasidėjęs pilietinis sambūris „Nacionalinis Susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų“, reiškia pritarimą 2015 m. birželio 30 d. šešių parlamentinių partijų susitarimui „dėl emigracijos suvaldymo“, Prezidentės paraginimams imtis pilietinių iniciatyvų „Už saugią Lietuvą!“ ir šių dienų Vyriausybės kanceliarijos kvietimui teikti pasiūlymus, kaip stabdyti emigracijos procesus ir susigrąžinti išvykėlius į Lietuvą. Šitie pirmieji pastebimi aukščiausiųjų valdžių gestai teikia vilčių didžiajai visuomenės daliai, kad ir globalizacijos sąlygomis politikai, priimdami bendraeuropinius sprendimus, turi galimybių daugiau galvoti apie Lietuvos ateitį. Ne tik apie darbo jėgos, bet pirmiausia apie lietuvių tautos, lietuvių kalbos, Lietuvos kultūros ir nepriklausomos Lietuvos valstybės išsaugojimą.

 Europoje alkoholis yra svarbi prekė, nes ji kuria darbo vietas, gaunamos pajamos iš mokesčių ir ji prisideda prie prekybos balanso. Tačiau žalingas alkoholio vartojimas taip pat daro įtaką ekonomikai – didėja sveikatos priežiūros ir socialines sąnaudas, prarandamas produktyvumas. Apskaičiuota, kad 2003 m. dėl alkoholio padarytos žalos ES ekonomika prarado 125 milijardus eurų, t. y. 1,3 proc. BVP18.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija lapkričio 21 d. kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl Seimo nario V.Gedvilo ir Aludarių gildijos prezidento S.Galadausko veiklos bei Seimo narių viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo.

Jei galima būtų teigti, kad Parlamentas yra šalies smegenys, priimančios sprendimus, nuo kurių priklauso viso organizmo – šalies funkcionavimas, galima sakyti, kad šias smegenis ėda smegenų vėžys, o pagrindinė šio vėžio priežastis yra elementaraus išsilavinimo stoka ir liguista meilė pinigams. Gera naujiena yra ta, kad yra vilties, jog šį smegenų vėžį galima išgydyti operuojant, o operacijos data jau numatyta (2012 m. spalio mėn. antras sekmadienis – t.y. sekantys rinkimai į LR Seimą). Bloga naujiena yra ta, kad organizmas savo smegenis turi išsioperuoti pats, o tai jau panašu į mokslinę fantastiką.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31