NEST / Aktualijos

Vis gilėjančios problemos mūsų valstybėje, įtikino mus, kad kuo greičiau reikia keisti valstybės valdymo sistemą.

 

Jau 20 metų deklaruojama, kad neva gyvename demokratinėje, teisinėje valstybėje. Deja, teisine sistema nebepasitikime (tai įrodo, jog piliečiai savo valstybėje nebesijaučia saugūs). Demokratine valstybe taip pat ji netapo dėl daugelio požymių. Vienas iš jų: neturime institucijos, kurioje piliečiai per įvairių interesų organizacijas - verslo, dirbančiųjų, vartotojų, pensininkų, jaunimo, neįgaliųjų ir pan., lygiomis teisėmis dalyvautų valstybės valdyme.

Teisininko Kęstučio Čilinsko teigimu Seimo narių skaičiaus mažinimo klausimas turi ne tik politinį aspektą, dėl kurio seniai vyksta diskusijos, bet ir teisinį. Yra pagrindas abejoti, ar šiuo metu 141 Seimo narys-yra toks skaičius, kuris atitinka faktinę, o ne formalią Tautos valios išraišką, įtvirtintą Konstitucijoje.

Praėjusį šeštadienį Kaune įvyko pirmoji visuotinė Pilietinių judėjimų sueiga, kurios dalyviai pasirašė bendrą ketinimų protokolą dėl veiksmų
koordinavimo sprendžiant esmines valstybės problemas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 24 d. priėmė nutarimą Nr. 326 dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau- EESRK) narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. 1957 m. įsteigtas EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Parlamentą. EESRK konsultuoja rengiant nuomones dėl siūlomų ES teisės aktų ir nuomones savo iniciatyva temomis, kurias, šio komiteto manymu, reikėtų svarstyti. Viena pagrindinių EESRK užduočių - būti „tiltu“ tarp ES institucijų ir organizuotos pilietinės visuomenės.

Nors oficialus pasiūlymų pateikimo terminas jau buvo pasibaigęs, jau po šio pasibaigimo jis dar bent du kartus neteisėtai buvo pratęstas. T.y. ieškovams jau pateikus pasiūlymą LR Ūkio ministerijai jie sužinojo, jog LR Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt yra patalpinta informacija apie tai, jog pasiūlymų pateikimo terminas nenurodant jokių motyvų ir teisinio pagrindo pratęstas iki 2010 m. balandžio 23 d. Šis nemotyvuotas pratęsimas prieštarauja LR Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 24 11 p., kuris galimybės pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą nenustato. Šiame 11 p. vienareikšmiškai nustatoma, jog ,,visi po nustatytos datos gauti pasiūlymai neregistruojami ir nenagrinėjami“.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių rinkimai Lietuvoje bus pratęsti teismuose – jeigu nebus atšaukti rezultatai, smulkieji verslininkai žada ne tik bylinėtis, bet apie susiklosčiusią padėtį informuoti ES tarybos generalinį sekretoriatą. O Lietuvos nacionalinė vartotojų konfederacija jau kreipėsi į teismą.

Pagrindinis informacijos apie produktą šaltinis vartotojams iki šiol buvo etiketė. Nors etiketė yra svarbi užtikrinant informacijos skaidrumą, tačiau tokiame nedideliame plote pateikiama vis daugiau neprivalomos arba privalomos informacijos, todėl etiketės tampa vis sunkiau įskaitomos ir suprantamos. Taip yra ne tik dėl informacijos gausos, bet ir dėl jos sudėtingumo (pavyzdžiui, kiaušiniai ženklinami kodais, kuriais nurodomas ūkininkavimo būdas, kilmės šalis ir gamintojo identifikavimo numeris).

Gali būti įvairios neteisėto kredito formos:

- „niekur neužfiksuotas“ pinigų ar kitokio turto suteikimas avansu siekiant kuo labiau išnaudoti asmens kredito grąžinimo galimybes ir numatant kuo ilgesnę minėto avanso trukmę;

- neteisėti finansavimo būdai, kai skolintojas gauna pelną nesilaikydamas etikos kodekso, taikydamas apgaulingas nuostatas arba neskaidrias sąlygas ar darydamas spaudimą dėl būtinų garantijų;

- skolinimas, turintis visus piktnaudžiavimo vykdant „paralelinio“ banko veiklą požymius;

- akivaizdžiai lupikiškas skolinimas, vykdomas įvairiais nusikalstamais būdais ir tam tikromis aplinkybėmis.

Tačiau tuo pačiu metu JAV, ES ir kai kurios „išrinktosios“ šalys „slapta derasi“ dėl prekybos susitarimo dėl kovos su prekių klastojimu (ACTA). Pasak JAV derybininko, slapta deramasi siekiant išvengti JAV ir Europos pilietinės visuomenės pasipriešinimo. Europos vartotojai, kuriems atstovaujančios organizacijos nepakviestos į derybas, ir Europos įmonės viešai kalba apie šią neskaidrią ir nedemokratišką procedūrą, kadangi šiuo susitarimu, dangstantis kova su klastojimu internete (vienas susitarimo projektų skyrių), gali būti siekiama, kad teisėsaugos institucijos, įskaitant ir privačias struktūras, kontroliuotų visą internetinę prekybą ir internetinius ryšius. Be to, kai kurių šaltinių teigimu, pagal šį susitarimą nebebūtų skiriamas klastojimas komerciniais tikslais ir kopijavimas asmeniniais tikslais.

Komisija siūlo įgyvendinti šiuos veiksmus:

BVP susiejimas su aplinkos apsaugos ir socialiniais rodikliais. Rodikliai, kuriais svarbi informacija išreiškiama vienu skaitmeniu, yra ypač svarbi informavimo priemonė. BVP ir nedarbo bei infliacijos rodikliai – gerai žinomi tokių suvestinių rodiklių pavyzdžiai. Tačiau jie neatspindi esamos padėties, susijusios su aplinka ar socialine nelygybe. Siekdama pašalinti šią spragą, Komisija ketina nustatyti visapusį aplinkos apsaugos indeksą ir patobulinti gyvenimo kokybės rodiklius.

Lisabonos sutarties 11 straipsnis yra ypač svarbus pilietinei visuomenei. Visų pirma todėl, kad jame numatyta plėtoti dalyvaujamąją demokratiją, aktyviau plėtoti dialogą su piliečiais ir jį institucionalizuoti, tęsti išsamias konsultacijas, kai formuojama Bendrijos politika, ir suteikti galimybę įgyvendinti piliečių iniciatyvą. Visos šios priemonės gali padėti plėtoti pilietinį dialogą.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31