NEST / Aktualijos

Jungtinėje Karalystėje, remiantis neseniai atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo 2000 jaunuolių nuo 11 iki 18 metų, išvadomis, vienas iš trijų jaunuolių jau yra tapęs priekabiavimo internetinėje erdvėje auka naudojantis STS ir teksto žinutėmis, o mergaitės keturis kartus dažniau susiduria su galimybe patirti tokios prievartos....

Lietuvoje BVP keleta metų augo kaip ant mielių, tačiau greitai augęs „Baltijos tigras“ parodė dantis daugeliui mūsų tautiečių – iki trečdalio Lietuvos piliečių per BVP tigriško augimo laikotarpį pasitraukė duonos ieškoti kitose šalyse. Kodėl taip atsitiko, kad augant BVP, ne augo, bet silpnėjo Lietuvos visuomenės kultūra, jos saugumas, dauguma žmonių tapo labiau nelaimingais? O gi, todėl, kad visuomenėje įsivyravo nuostata, jog tik ta veikla vertinga visuomenei, kuri pelninga.

"Vyriausybė, ruošianti Nacionalinį susitarimą, turėtų atsižvelgti ne tik į pelną kuriančio ekonominio verslo, darbuotojų interesus, bet ir likusios didelės visuomenės dalies: mokslininkų, vartotojų, moterų, pensininkų, smulkiųjų verslininkų, jaunimo, vaikų, neįgalių, socialinių darbuotojų, švietimo ir kitų visuomenės grupių interesus. Pastarosios grupės ne visada kuria pelną, bet jų veikla ne mažiau svarbi visuomenei. Vyriausybei laikas suvokti, kad, jei bus neatsižvelgiama į daugelio visuomenės grupių interesus, Nacionalinis susitarimas tik gilins krizę. Norint sugrąžinti visuomenei pasitikėjimą, Lietuvos Vyriausybė privalo kurti naują ekonominių-socialinių veiksmų programą, kuria būtų atsižvelgta į piliečių, kuriems tenka susidurti su krizės iššūkiais, poreikius“ - sakė Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba (toliau NEST) suprasdama, kad:

  • įvairių sričių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas smarkiai mažėja ir tai sąlygoja pilietinio sektoriaus silpnėjimą,
  • LR Prezidentas kiekviename metiniame pranešime susirūpindavo, kad Lietuva neturi stiprios pilietinės visuomenės ir tai neigiamai įtakoja valstybės raidą,
  • pilietines organizacijas būtina ne tik finansiškai, bet ir moraliai remti,

todėl rengia konkursą „Organizuota pilietinė visuomenė – 2009“. Tikimės, kad LR Prezidentė įteiks pasižymėjusioms savo srityje nevyriausybinėms organizacijoms sertifikatus/prizus.

Daugiau : http://nestaryba.lt/Projektai/Konkursas-Organizuota-pilietine-visuomene-2009

Europos ekonomikos rodikliai per paskutinius 50 metų nuolatos gerėjo, taip sumažėjo XIX a. ir XX a. pirmosios pusei būdingas atsilikimas. Šiuo metu valandinis darbo našumas Europoje beveik susilygino su našumu JAV, nors BVP vienam gyventojui tesiekia vos 70 proc. atitinkamo JAV rodiklio. Vis dėlto 1995 m. atotrūkio mažinimo procesas nelauktai nutrūko ir prasidėjo etapas, kuriame JAV ekonomika augo sparčiau nei Europos. Pagrindine spartaus JAV ekonomikos augimo priežastimi laikoma spartesnis naujų technologijų, šiuo atveju informacinių ir ryšių technologijų, diegimas. JAV reagavo greičiau nei dauguma Europos valstybių ne tik kurdama šias technologijas, bet ir jas plėtodama.

Didelio masto mažmeninės prekybos sektorius Europoje yra labai svarbus dėl jo finansinio indėlio į ekonomiką, darbo vietų kūrimą ir dėl vartotojams siūlomo plataus pasirinkimo.

Nacionaliniu lygmeniu būtų galima sukurti savireguliavimo savanorišką profesinės etikos kodeksą, paremtą raštiškomis mažmenininko ir tiekėjo sutartimis, kurios apimtų visos tiekimo grandinės operacijas − „nuo lauko iki stalo“.

Ilgą laiką kaimo plėtros politikoje daugiausia dėmesio buvo skiriama tiesiogiai su žemės ūkio gamyba susijusiems klausimams. Tik per pastaruosius dvidešimt metų plačiau paplito požiūris, kad kaimo vietovės yra labai skirtingos, todėl negalima taikyti vienodų politikos priemonių, kurios parengtos Europos arba nacionaliniu lygiu, ir šių vystymosi uždavinių, lygių galimybių principo ir pan. negalima tinkamai pasiekti, jei patys kaimo gyventojai nebus įtraukti į procesą ir aktyviai jame nedalyvaus.

Vertinant pastaruosius su finansų krize susijusius įvykius, dėl kurių patirtų didžiulių nuostolių nebuvo galima nei numatyti, nei tikėtis, o reguliavimo priemonės, skirtos rinkai, taigi ir indėlininkams, ir investuotojams, ir įmonėms apsaugoti pasirodė akivaizdžiai neveiksmingos, būtina, atsižvelgiant į šios nuomonės turinį, pateikti papildomas konkrečias pastabas. Per visą pasaulį nusiritusi bankrotų banga, iš pažiūros tvirtų bankų ir draudimo įmonių gelbėjimo veiksmai sukėlė didelį milijonų Europos piliečių nerimą ir susirūpinimą.

ES būdinga nepaprastai turtinga teritorinė įvairovė, o jos gyventojų pasiskirstymas yra unikalus. Šis ypatumas turi įtakos tiek miesto gyventojų, gyvenančių šalia kaimo vietovių, tiek kaimo gyventojų, kuriems nereikia toli vykti pasinaudoti paslaugomis, gyvenimo kokybei. Ši įvairovė taip pat duoda naudos, kadangi leidžia išvengti didelėms aglomeracijoms būdingų sunkumų ir nuo miestų plėtros neatsiejamų didelių energijos ir žemės plotų sąnaudų – problemų, kurios toliau kintant klimatui ir įgyvendinant prisitaikymo prie klimato kaitos arba kovos su ja priemones bus dar aktualesnės.

Nuotolinė medicina“, t.y., sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nuotoliniu būdu, gali padėti pagerinti pacientų ir sveikatos specialistų gyvenimo kokybę ir išspręsti problemas, su kuriomis susiduria sveikatos priežiūros sistemos (gyventojų senėjimas, dažnesni lėtinių ligų atvejai, priežiūra namuose, vieniši ar riboto judumo ligoniai, medicininė demografija, netolygus teritorinis sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas ir kt.).

Nuotolinė medicina gali ne tik pagerinti paslaugas ir padidinti sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą, bet ir paskatinti ES ekonomikos vystymąsi, kadangi šiam sektoriui, ypač jo MVĮ, būdingi dinamiški vystymosi tempai. Tačiau nuotolinės medicinos paslaugomis naudojamasi vis dar mažai, o rinka išlieka susiskaidžiusi.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31