NEST / Aktualijos / Mažiau yra... daugiau

Mažiau yra... daugiau

Į "Susitelkimo" kvietimą teikti savo pasiūlymus pasitarimo siekiams ir veiklai atsiliepė Gargždiškis Petras Adomaitis. Autoriaus sumanymai kildinami iš visuomeninės raidos santykyje su valstybinės ūkvadybos (-ekonomikos) pažanga dėsningumų.

Turinys pateikiamas be pakeitimų ir tik vienu rašinio autoriaus prašymu padarytu pataisymu.

Mažiau yra... daugiau

Petras Adomaitis

Pagrindinis dalykas ekonomikoje yra mokesčiai. Jei mokesčiai normalūs - „yra ekonomika“, jei mokesčiai nesąmoningi - tai ir „ekonomikos nėra“. Ekonomika ir mokesčiai - tai patys sunkiausiai suprantami klausimai mums. Čia tiek mulkinimo privaryta, tiek painiavos - tiesiog pornografija.

Bemaž trisdešimt metų pas mus kiekviena nauja valdžia ateina kritikuodama senąją ne už tai, kad einame neteisinga kryptimi, o už tai, kad nepakankamai ryžtingai einame ta klaidinga kryptimi. Nepakankamai ryžtingai einame į bankrotą. Net valdžios kritikai negali tarpusvyje susitarti ekonomikos ir mokesčių klausimais: du lietuviai - trys nuomonės - ir visos klaidingos. DĖL TO siūlyčiau pradėti diskusijų ciklą tema "Kodėl pas mus ir kitur tokie nesąmoningai dideli ir supainioti mokesčiai, žlugdantys biudžeto ir "Sodros“ surinkimą, įvarantys žmones ir valstybes į skolas ir bankrotus, žlugdantys lėšų skyrimą viešam sektoriui (išskyrus represinį)?"

Lietuvos, Graikijos ir ES bankrotų analizė: biurokratijos vėžys pats save augina mums pritariant

Jei mokestis (arba mokesčių suma) viršija 10%, atsiranda  pagunda pajamas slėpti. Kuo daugiau didinami mokesčiai ir jų sudėtingumas, tuo labiau apsimoka pajamas slėpti. Ir tuo didesnis atsiranda poreikis vis brangesnės ir gausesnės aptarnaujančios, kontroliuojančios ir baudžiančios biurokratijos, kuri pati ir suvalgo liūto dalį surinktų mokesčių. Vokietijoje, girdėjau, mokesčių inspektorius gauna 10-15 kartų daugiau algos, nei darbininkas - kad neimtų kyšių. Vadinasi, jei valdžios žmogus ima kyšius, jam reikia ženkliai padidinti algą. Taip sau nusprendė biurokratai.  Net išgirtoje Švedijoje (parazitiniai biurokratai ir giria) tik 17% surinktų mokesčių nueina iki tų, dėl kurių tie mokesčiai renkami. Visa kita dingsta pakeliui be pėdsakų: lėšų surinkimui ir jų išdalijimui, valdininkų algoms, kelionėms, banketams, sekretorėms ir "sekretorėms". Tikra "Gerovės valstybė" biurokratams.

Matomai tas pats yra ir visoje ES. Vadinasi, kad Karbauskis gautų 6 milijonus eurų išmokų per metus, iš ES ir Lietuvos mokesčių mokėtojų reik atimti penkis kartus daugiau - 30 milijonų. O kad Gargždams nupirktų "auksinius suoliukus“ iš Ispanijos (?) po 5 500 litų, reikėjo surinkti po 27 500 lt. Tuo tarpu vietos meistrai galėjo padaryti ne prastesnius po 500 lt (su visais mokesčiais). Kad išmokėtų 600 eurų bedarbio pašalpos, ko gero reikės iš žmonių atimti 3 000 eurų. Dėl to valdininkai ir yra labai suinteresuoti, kad visokių išmokų, pašalpų, subsidijų, kompensacijų-renovacijų, prievartinių "socialinių garantijų", brangaus pilstymo iš tuščio į kiaurą būtų kuo daugiau, nes jie savo išlaikymui pasilieka kelis kart daugiau, nei išdalija. Pvz.: PVM atėmimas ir PVM grąžinimas – tai dvigubos biurokratijos įdarbinimas.  Arba - viena ranka duodamos išmokos žemės ūkiui, o kita ranka atimama mokesčiais. Čia yra gili prasmė. Tiksliau dvi prasmės.  Pirma: tai dvigubos biurokratijos įdarbinimas. Antra prasmė: ir nebandyk atsisakyti išmokų - būsi nubaustas mokesčiais. Lygiai taip pat negali atsisakyti bedarbio pašalpos - būsi nubaustas privalomu sveikatos draudimu ("valkatų mokesčiu"), kuris 10-20 kartų didesnis už privatų draudimą. 

Nesąmoningai dideli mokesčiai padaro nežmoniškai dideles kainas. Tada valdžia kai kam kažkiek šitai kompensuoja, duoda išmokų, lengvatų, subsidijų. Čia irgi  papildoma biurokratija ir papildomos lėšos jos išlaikymui. Dėl to lėšų nebeužtenka paprastajam (nerepresiniam) viešajam sektoriui - medikams, švietimiečiams, pensininkams. Kuriems irgi atitenka, ko gero, tik mažoji dalis jiems renkamų mokesčių. Ir čia dar ne pabaiga. Valdžia (biurokratai) su savo nesąmoningai dideliais ir painiais mokesčiais bei apribojimais padaro nepakenčiamas verslo ir darbo sąlygas. Patentininkams apskritai uždraudžiama dirbti, nes patentas – tai mokestis be biurokratijos. Šitaip žlugdoma ekonomika, drabo vietos, biudžeto ir "Sodros" surinkimas.  Šitaip biurokratinis vėžys, augindamas pats save, galų gale įvaro žmones ir valstybes į NEIŠVENGIAMĄ BANKROTĄ. Ir čia yra pasaulinė problema, Nes biurokratija - tai valdžia, faktiškai niekieno nekontroliuojama, pati sau nusistatanti algas, biurokratų skaičių, pati pasiskirianti teisėsaugą ir teisėtvarką. Beveik visose šalyse (išskyrus Šveicariją) yra faktiškai uždrausti referendumai, ypač mokestiniai, galintys sutramdyti biurokratus ir jų apetitus.

Graikijos bankroto analizė

Yra tokia superbiurokratinė šalis - Prancūzija. Joje yra tiek biurokratų, kad nežino kuo darbe  beužsiimti. Miršta iš nuobodulio. Apie tai knygos rašomos. Tuo tarpu Graikija, būdama penkis kartus mažesnė, biurokratų turi du kartus daugiau. Ir biurokratai su savo šeimų nariais, ko gero, sudaro demokratinę daugumą. Ir priiminėja įstatymus naudingus sau, pražūtingus valstybei ir ES. Panašiu keliu eina ir kitos ES valstybės.

Graikija, pasirodo, kaip Lietuva, - irgi švogerių šalis. Valdininkai, sėdėdami gerai apmokamose vietose, pradėjo prisigalvoti papildomų valdiškų vietų savo draugams ir giminaičiams. Padidėjusioms biurokratijos išlaikymo išlaidoms prireikė padidinti mokesčius. Verslo sąlygos, ekonominė situacija pablogėjo, biudžetas sumažėjo. Dar labiau padidėjo veržimasis į visada gerai apmokamas valdiškas vietas. Ir atvirkščiai - niekas iš biurokratų nebenorėjo grįžti į realų gyvenimą, kurį patys ir sugadino. Kad bet kokia kaina pratęstų savo prabangų gyvenimą, valdžios aferistai  praskolino du biudžetus į priekį bankų aferistams. Slaptai nuo visuomenės ir ES. Tai gal tegu aferistai ir atiduoda tas skolas? Kodėl turi kentėti Graikijos ir ES mokesčių mokėtojai? Kodėl bankų aferistams turi kompensuoti ES?

Dabar gi Graikijos valdžios žmonės priėjo aklavietę, iš kurios jų paralyžuotos smegenys nemato išeities. Kad atsigautų ekonomika ir prisipildytų biudžetas, logiškai mąstant, reikėtų sumažinti mokesčius. Bet situacija tiek bloga, kad mažinti negalima nei vienu procentu: „Viskas sugrius, juk ir taip bankrote sėdim“. Galima tik didinti jau ir taip nesąmoningus mokesčius, pribaigiant tuos, kurie dar kruta, pribaigiant ekonomiką ir biudžetą. Ir padidino. Dabar laksto su malūnsparniais - gal kas prūdą išsikasė? Reikės apmokestinti. Tuo tarpu ES pila milijardus mokesčių mokėtojų pinigų Graikijai padėti - kaip į kiaurą kibirą. Be jokios vilties, kad bus grąžinta.

Graikško bankroto keliu eina visa eilė Europos šalių. Ant plauko kybo Ispanija, Italija, Prancūzija. Dar šiaip taip laikosi Vokietija, nes tokie milžinai kaip BMV, prigrąsino valdžiai įmonių uždarymu ir išėjimu į Kiniją, jei jiems bus didinami mokesčiai.

Lietuvoje buvo 3 ryškūs bankrotai - du Vagnoriaus ekonominiai genocidai ir masinė emigracija, nežiūrint didžiulės ES pagalbos. Šiaip Lietuva, kaip ir Graikija, pastoviai yra neišvengiamo bankroto būsenoje, nes kaip ir Graikijoje, „nebegalima sumažinti neįmanomų mokesčių nė vienu procentu – viskas sugrius“. Galima tik didinti, dar labiau žlugdant ekonomiką, biudžeto ir "Sodros" surinkimą, žlugdant valstybę. Ir visi kandidatai į prezidentus vienu balsu šaukia, kad tuos jau neįmanomus mokesčius - mokesčių naštą, gudriai pavadintą "perskirstymu", reik padidinti dar 50%.    
                  

KĄ REIKIA DARYTI? Apriboti biurokratų apetitus ir biurokratus

Kaip buvo minėta, visos problemos prasideda, kai mokestis (mokesčių suma) viršija 10%. O jei mokesčiai būtų tokie, kokius sutinka mokėti mokesčių mokėtojai, t. y. - iki 10%? Ar 10% duos pakankamai pajamų į biudžetą?          

Neišvengiamos gerovės programėlė ekonomikoje:                     

Supaprastinus  mokesčius patentų, „nario mokesčio“ pagalba, sumažės poreikis biurokratų, kurie taps mokesčių mokėtojais, o ne švaistytojais. Švedijoje jie suvalgo keturis penktadalius biudžeto, o Graikijoje pravalgė du biudžetus į priekį. Muitinės ir muitininkai tampa nebereikalingi, nes dėl mažų mokesčių ir pigių degalų mūsų prekės nupigs. Taip pat mokesčių mokėtojais lengviau galės tapti bedarbiai ir nedirbantys. Nebreikės skirti lėšų visokioms kompensacijoms, renovacijoms, subsidijoms, išmokoms ir atitinkamoms biurokratijoms. Todėl tikrų mokesčių mokėtojų, gaminančių realią produkciją, o ne „trašas“ skaičius padvigubės. Taip  10% mokestis bus tolygu 20%.

Kai mokestis bus 10%, nebeapsimokės  slėptis nuo mokesčių, prapuls "šešėlis", vokeliai. Patento, „nario mokesčius“ iš viso neįmanoma paslėpti. Todėl senieji ir naujieji mokesčių mokėtojai rodys tikrąjį, t.y. - dvigubai didesnį pelną. Taip 20% pagal surinktą lėšų kiekį bus tolygu 40%.

Prekių kainos nukris dvigubai, nes daugiau kaip pusę prekės kainos dabar sudaro mokesčiai. Vadinasi, surinkti mokesčiai bus dvigubai vertingesni, todėl 40% bus tolygu 80%.

Priedo: padidės eksporto galimybės, apsimokės investicijos. Sugrįš emigrantai - mokesčių mokėtojai, nes pas mus bus kelis kartus geriau gyventi, negu ES ar JAV. Taip gali būti, jeigu atsisakysim prisigalvotų nesąmonių. Todėl primygtinai siūlome visiems valdžios kritikams tarpusavyje susitarti, kad prievartinis mokestis gali ir turi būti vienas, bendras (kartu su "Sodros" minimumu) ir ne daugiau 10% nuo algos ar pelno. Arba geriau - atitinkamas patento mokęstis. O dar geriau ir paprasčiau – „nario mokestis“. Visus kitus mokesčius - PVM, akcizo, turto, žemės, "barzdos" - panaikinti. Muitus ir mutines - uždrausti. Turto, auto draudimai, papildoma "Sodra"- tik laisvanoriškai.

KAIP REIKIA TAI PADARYTI? Laisva Ekonominė Zona visam regionui

Kai visi „politikai-ekonomistai“ svaičioja apie neįmanomos mokestinės naštos (dabar - 50% ir daugiau) padidinimą dar per pus, kai kurie politikai vis tik užsimena apie estišką bendrą 20% mokestį smulkiajam verslui. Ir sako, kad sutiktų net su 15% dydžiu. Čia jau nebetoli ir 10%.

Bet čia „politikai-ekonomistai“, jau priremti prie sienos, meta paskutinį, "svariausią" argumentą, ginantį didelius mokesčius ir didelę biurokrtiją: "O mums ES neleis". T. y., visokie ten kubiliai, ropės, maldeikienės, andriukaičiai ir kompanija mums neleis? O juk yra prie kiekvieno miesto Laisvos Ekonominės Zonos, oligarchams skirtos. Ir niekas iš ES nereguliuoja -kokios tos zonos ir kokio didumo turi būti. Tai kodėl nepadarius LEZ-ą visam rajonui ar regionui, jei gyventojai tam pritars? Dabar gi valdžia giriasi, kad per dešimt metų jos investicijos į LEZ atsipirko šimtus kartų, nors mokesčių iš to gavo tik 3%. Tai mes sutinkam mokėti visus 10%. Ir jokių investicijų neprašom. Tik netrukdykit dirbti. Jei pasiteisins - tai galėsim visai Lietuvai ir visai ES pritaikyti.

Kiniečiai irgi taip pradėjo - nuo nedidelių LEZ-ų iki 30-ties milijonų gyventojų. Pradžioje iš jų juokėsi, dabar nebesijuokia.

Prašome ir Jus teikti savo sumanymus bei pastabas.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30