NEST / Aktualijos / PCR testai yra melas!

PCR testai yra melas!

Vertimas ir pranešėjo išvados, mintys, apibendrinimai pateikti po pirminio turinio anglų kalba.

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 :

↓↓↓

WHO Information Notice for IVD Users 2020/05

Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2

20 January 2021

Medical product alert

Geneva / العربية / 中文 / Français / Русский / Español / Português

 

Product type: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-2

Date: 13 January 2021     

WHO-identifier: 2020/5, version 2

Target audience: laboratory professionals and users of IVDs.

Purpose of this notice: clarify information previously provided by WHO. This notice supersedes WHO Information Notice for In Vitro Diagnostic Medical Device (IVD) Users 2020/05 version 1, issued 14 December 2020.

Description of the problem: WHO requests users to follow the instructions for use (IFU) when interpreting results for specimens tested using PCR methodology.  

Users of IVDs must read and follow the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity threshold is recommended by the manufacturer.

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.

WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.

Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.

Actions to be taken by IVD users:

  1. Please read carefully the IFU in its entirety.
  2. Contact your local representative if there is any aspect of the IFU that is unclear to you.
  3. Check the IFU for each incoming consignment to detect any changes to the IFU.
  4. Provide the Ct value in the report to the requesting health care provider.

Contact person for further information:

Anita SANDS, Regulation and Prequalification, World Health Organization, e-mail: rapidalert@who.int

References:

1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.

2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9;309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102. 

↑↑↑

WHO — Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO)

PSO pranešimo (https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05) vertimas:

↓↓↓

 

PSO informacinis pranešimas
IVD vartotojams 2020/05

 

Nukleino rūgšties tyrimo (NAT) technologijos, kuriose SARS-CoV-2 nustatymui naudojama polimerazės grandinės reakcija (PGR)

 

2021 m. sausio 20 d

Įspėjimas apie medicinos produktus

Ženeva / العربية / 中文 / Français / Русский / Español / Português

 

Produkto tipas: Nukleino rūgšties tyrimo (NAT) technologijos, kuriose SARS-CoV-2 nustatoma naudojant polimerazės grandinės reakciją (PGR).

PSO identifikatorius: 2020/5, 2 versija

Tikslinė auditorija: laboratorijų specialistai ir IVD vartotojai.

Šio pranešimo tikslas: patikslinti anksčiau PSO pateiktą informaciją. Šis pranešimas pakeičia 2020 m. gruodžio 14 d. paskelbtą PSO informacinį pranešimą In Vitro Diagnostikos medicinos prietaisų (IVD) vartotojams.

Problemos aprašymas: PSO prašo vartotojų, kad tirdami mėginių rezultatus pagal PGR metodiką, laikytųsi naudojimo instrukcijų (IFU —instructions for use).

IVD vartotojai turi atidžiai perskaityti ir laikytis instrukcijų (IFU), kad nustatytų, ar gamintojas rekomenduoja rankiniu būdu koreguoti PGR testo pozityvumo ribas.

PSO rekomenduoja atliekant Diagnostinius SARS-CoV-2 tyrimus (Diagnostic testing for SARS-CoV-2) kruopščiai interpretuoti silpnai išreikštus teigiamus rezultatus (1). Ciklo slenkstis (Ct), reikalingas virusui aptikti, yra atvirkščiai proporcingas virusų kiekiui pas tiriamąjį asmenį. Jei tyrimo rezultatai neatitinka klinikinio vaizdo (nėra jokių ligos simptomų), reikia paimti naują mėginį ir pakartotinai jį išbandyti naudojant tą pačią arba kitą NAT technologiją.

PSO primena IVD vartotojams, kad ligos paplitimas keičia prognozuojamą tyrimų rezultatų vertę; mažėjant ligos paplitimui, didėja klaidingai teigiamų testų skaičius (2). Tai reiškia, kad tikimybė, jog asmuo, turintis teigiamą testo rezultatą (rastas SARS-CoV-2), yra tikrai užsikrėtęs mažėja mažėjant ligos išplitimui, neapaisant testavimo rezultatų.

Dauguma PGR tyrimų naudotini kaip pagalbinė priemonė diagnozei nustatyti, todėl sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atsižvelgti į visas aplinkybes: mėginių ėmimo laiką, mėginio tipą, tyrimo ypatumus, klinikinius stebėjimus, ligonio istoriją, nustatytus kontaktus su ligoniais ir epidemiologinę informaciją.

 

Veiksmai, kurių turi imtis IVD vartotojai:

1. Atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją IFU.

2. Jei kokie nors naudojimo instrukcijos aspektai jums neaiškūs, susisiekite su gamintojo atstovu.

3. Patikrinkite kiekvienos gaunamos siuntos naudojimo instrukciją, nes visada yra pakeitimų.

4. Pateikite slenksčio Ct vertę sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui.

 

Nuorodos:

1. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. Geneva: World Health Organization; 2020, WHO reference number WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6.

2. Altman DG, Bland JM. Diagnostic tests 2: Predictive values. BMJ. 1994 Jul 9; 309(6947):102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102. 

↑↑↑

 

Rusai (http://xn--80aesfpfapfkv.ru-an.info/новости/через-час-после-инаугурации-байдена-воз-признала-чудовищную-ложность-пцр-тестов-на-коронавирус/) PSO pranešimą apie Covid-19 testų klaidingumą pakomentavo taip (vertimas):

↓↓↓

 

Praėjus vos valandai nuo Baideno inauguracijos PSO pripažino siaubingą melą – PGR testų melagingumą

2021 sausio 26

Ar „sąmokslo teoretikai“ buvo teisūs teigdami, kad žmonės sąmoningai bauginami naudojant testus rodančius melagingus rezultatus?

Nejaugi gavome patvirtinimą, kad visa ši istorija su kovidu nėra medicininė, bet vis dėlto politinė?

Nuo pat koronaviruso pradžios žiniasklaidos ir vyriausybių sukeltos panikos gerbiami mokslininkai ir tyrėjai detalizavo avantiūrą su PGR testais. Jie paaiškino mechanizmą, kodėl tokie testai duoda klaidingai teigiamus rezultatus.

Tačiau būtent šių testų rezultatai naudojami kaip pagrindas Covid-19 statistikai visame pasaulyje, kai dėl tariamo „ligos piko“ viso pasaulio žmonės buvo įkalinti savo namuose, o pasaulio ekonomika nugarmėjo į bedugnę.

Ir štai, vos tik D.Trumpas išvyko iš Baltųjų rūmų, nepraėjus nė valandai po prezidento Baideno inauguracijos, PSO patvirtino, kad mokslininkai buvo teisūs — PGR tyrimai yra nepatikima priemonė norint nustatyti sergančius ar užsikrėtusius Covid-19 žmones.

Pagal informacinį pranešimą(jį pateikiau aukščiau P.V.) teigiamus testų rezultatus privaloma kruopščiai interpretuoti ir koreguoti:

1. Jei tyrimo rezultatai neatitinka klinikinio vaizdo, reikia paimti naują mėginį ir pakartotinai jį ištirti naudojant kitokią NAT technologiją. Antras teigiamas rezultatas rodo, kad reikia ieškoti ligos simptomų ir atsižvelgti į bendrą klinikinį vaizdą.

2. Nustačius teigiamą testo rezultatą, tačiau nesant ligos simptomų, yra labai maža tikimybė susirgti pačiam ar užkrėsti ką nors kitą.

3. PGR testas nėra pagrindinė, bet tik pagalbinė diagnostikos priemonė. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai testo rezultatus turėtų vertinti atsižvelgdami į mėginių paėmimo laiką, mėginio tipą, tyrimo ypatumus, klinikinius stebėjimus, ligonio istoriją (t.y. kortelę – visas persirgtas ir turimas ligas), patvirtintus kontaktus su sergančiais ir bendrą epidemiologinę informaciją.

Trumpiau tariant, teigiamas PGR testas be ligos simptomų ničnieko nereiškia. Tačiau teigiamų testų skaičius (gausa) yra pagrindinis veiksnys, kuriuo CNN (JAV tv kompanija P.V. pastaba) mėgsta gąsdinti amerikiečius.

Tas pats pasakytina apie negalėjimą suskaičiuoti mirčių nuo COVID-19 skaičių. Mirusiais nuo Covid-19 registruojami visi, kurių šnervėse yra negyvų virusų likučių.

Kai tik pradės mažėti Covid-19 atvejų skaičius, apskaičiuotas pagal naująjį PSO metodą, Džo Baideną paskelbs nacionaliniu didvyriu, nugalėjusiu koronavirusą jam dėl to visiškai nieko nedarant.

Klaidingi Covid-19 testo rezultatai taip pat paaiškina ir gripo išnykimą šiais metais. Dėl melagingo Covid-19 testo visi žmonės sergantys gripu įtraukiami į „Covid-19 sergančiųjų skaičių“. Sergantieji gripu labai išpūtė „kovido statistiką“.

↑↑↑

Kokias išvadas galima daryti?

1) Nėra jokios nei pandemijos, nei epidemijos, o tai kas vyksta viso labo grynai politinė akcija. Covid-19 yra tik žmonių bauginimo ir panikos kėlimo priemonė, o įbaugintus žmones daug lengviau valdyti — iš jų galima atimti visas jų politines, pilietines ir žmogaus teises, kas ir vyksta.

2) PSO yra visiškai ne sveikatos organizacija, o grynai politinė organizacija. Tuo ji pati prisipažino. Juk ji sukėlė Covid-19 aliarmą ir paniką visame pasaulyje. Jos nurodymus vykdė daugelio pasaulio valstybių vyriausybės ir taip sukėlė ne tariamą pandemiją, o pačią tikriausią pasaulinę ekonomikos krizę.

3) Covid-19 isterijos ir panikos sukeltos ekonominės krizės tikslas parodyti amerikiečiams, kad jų prezidentas Donaldas Trumpas nesugeba valdyti šalies ir būtent dėl jo veiklos ir kilo “pandemija” ir ekonominė krizė — dėl to Covid-19 pasirodė pačiu laiku, t.y. vos tik prasidėjus JAV prezidento rinkimų kampanijai (2019 m. gruodį — gruodžio 14-sios PSO pranešimas nuspalvintas geltonai). Covid-19 isterijos tikslas — neleisti, kad D.Trumpas būtų perrinktas antrai kadencijai.

4) Covid-19 isterijos, panikos kurstyme ir ekonominės krizės sukėlimo procese labai aktyviai dalyvavo Europos Sąjunga. Vadinasi D.Trumpo nuvertimu suinteresuota ne tik Jungtinių Tautų Organizacija (nes PSO yra JTO padalinys), bet ir ES.

5) Covid-19 isterija parodė, kad visa žiniasklaida, bent jau JAV, ES ir bendrai visuose Vakaruose imtinai yra monopolizuota saujelės turtuolių ir kuo griežčiausiai cenzūruojama — laisvos spaudos ir bendrai žiniasklaidos nėra.

6) Kadangi Lietuva yra ES narė, tai reikia atkreipti dėmesį į  tai, kad ES vadovybė neteisėtai sulaužė JTO “Žmogaus teisių ir laisvių deklaraciją” ( t.y. neteisėtai įkalino žmones namų arešte (saviizoliacija, “karantinas”, draudimas išvykti į kitą savivaldybę ar gyvenvietę, komendanto valanda, daugelio darbų ir verslų uždarymas ir neteisėtas jų bankrotinimas ir kitos judėjimo varžymo priemonės) ir ES vadovybė prievartavo mūsų vyriausybę imtis tokių pačių neteisėtų veiksmų prieš Lietuvos piliečius, tai mums reikia susirūpinti ar tikslinga toliau būti tokioje sąjungoje, kuri mus nori paversti vergais įkalintais mūsų pačių namuose.

7) Jei liga (Covid-19) yra visiškai ne liga, o tik politinė-rinkiminė akcija, tai ką turime galvoti apie skiepus nuo jos? Kas nori skiepytis nuo nežinia ko?

 

ps. Originalų PSO pranešimą anglų kalba palikau tyčia kaip įrodymą kaip ji manipuliuoja Covid-19 testais ir jų naudojomu, t.y. nuo 2019 gruodžio 14 iki 2021.01.20 teigiamas testas buvo ligos diagnozė, o sausio 21 dieną jis pasidarė jau nereikšmingas, nes D.Trumpo jau neliko.

 

Pranas Valickas  2021 sausio 26

Komentarai

Log in or create a user account to comment.

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31