NEST / Aktualijos / Veidmainių ir neišmanėlių rinkimai

Veidmainių ir neišmanėlių rinkimai

Prieš rinkimus ir vėl klaustukas - eiti ar neiti balsuoti, o jei eiti, tai ką daryti nuėjus? Akcija
„Dalyvauk valstybės valdyme“ vis labiau panėšėja į betsafe lažybas ar lietuvišką ruletę. Lošk kaip nori,
statyk ant kokios nori spalvos, bet tavo statymai be laimėjimų. Crazy rinkimų ruletė vien tik šaiposi iš
tavęs.
Partijų programų išmintis
Kai kurie nepataisomi optimistai ieško sprendimo, gilindamiesi į partijų programas. Kiti jau žino,
kad neverta gilintis ten, kur gelmės nėra. Perskaitęs partijos programą, atsimeni tik kad gražiai surašyta,
bet neatsimeni kas pasakyta.
„... Pagrindinės mūsų socialinės politikos kryptys: mažinti skurdą ir pajamų nelygybę, stiprinti
šeimos ir vaiko apsaugą, skatinti socialinę piliečių atsakomybę. Tai galime pasiekti: skatindami ekonomikos
augimą; kurdami gerai apmokamas darbo vietas; didindami minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA);
siekdami, kad minimalios mėnesinės algos dydis taptų lygus vidutiniam šalies darbo užmokesčiui; didindami
neapmokestinamąjį pajamų dydį, pensijas ir išmokas;” (iš LSDDP programos).
Žodžiai gražūs, o ką atsiminsite juos perskaitę? Nebent keistoką siekį, kad MMA prilygtų
vidutiniam darbo užmokesčiui. Taip bus, kai visi dirbantieji uždirbs minimalų atlyginimą, bet ar tikrai
verta to siekti?
Į Seimą turėtų patekti žmonės, iš kurių elgesio matyti, jog tėvynės sėkmė ir likimas jiems yra
svarbesni už jų pačių sėkmę ir likimą (K.Stoškaus apibrėžimas). Ar yra tokių keistuolių Lietuvoje?
Paieškokime.
Testas partijoms
Išsiunčiu konkretų pasiūlymą reikšmingesnių ar besidedančių tokiomis partijų lyderiams. Jis
liečia teisiškai nesureguliuotą karšto vandens tiekimą daugiabučiuose namuose, dėl ko vartotojai patiria
nemenką žalą. Vien tik Vilniuje 200 tūkst. namų ūkių kasmet patiria 4 mln. € nuostolius. Padėtį
nesudėtinga ištaisyti, pataisius porą įstatymų ir susijusių poįstatyminių aktų. Kiekvienas daugiabutis
sutaupytų po 1-2 tūkst. € kasmet. Viešasis interesas plačiu mastu.
Reikalingi projektai parengti, įstatymų pataisos registruotos Seime. Tačiau per 2 metus niekas
nepajudėjo. Seime nėra žmonių, norinčių išspręsti ar bent suvokti problemą. Tam reikalingas visai
nedidelis techninis-teisinis minimumas, tačiau Seime ir tokio nėra. Įskaitant ir armiją patarėjų ir
padėjėjų, taip sunkiai betriūsiančių, kad net kasmetines atostogas tenka pamiršti.
Į tekstą įdedu sakinį „Jei norėtumėte užsirekomenduoti rinkimuose, galėtume pabandyti šį reikalą
sutvarkyti. Čia juk ne mano asmeniniai reikalai – čia viešasis interesas.“

2

Prieš porą mėnesių tekstą-testą išsiunčiau 6 partijų lyderiams: Laisvės partijai (A.Armonaitei),
TS-LKD (G.Landsbergiui), LVŽS (R.Karbauskiui), Liberalų sąjūdžiui (V.Čmilytei-Nielsen), LSDDP
(G.Kirkilui), naujai kuriamai partijai „Laisvė ir teisingumas“ (R.Žemaitaičiui).
Testo rezultatai
Nusakomi dviem žodžiais – nulis reakcijos.
6 lyderiai ne tik kad nepareiškė noro „užsirekomenduoti rinkimuose“, bet net neatrašė jokios
mandagumo frazės kaip „jūsų laišką ir pasiūlymus gavome, dėkojame“ ar panašiai. Jausmas toks tarsi
būtum rašęs sienai.
Išvada – mūsų parlamentarams į savo šalies piliečius nusispjaut. Piliečiai svarbūs tik tiek, kiek
jie rinkimų metu balsuoja už politikos veikėjus. Apsiskelbusiems kovotojams su skurdu, nelygybe ir
atskirtimi galimybė sutaupyti namų ūkiams milijonus vien įstatyminių nuostatų pakeitimu neatrodo
reikšminga, o tą siūlantys piliečiai neatrodo verti bent kažkokios reakcijos.
Tuo tarpu viešojoje erdvėje eksponuojamos kitokios vizijos. „Mes už tai, kad takoskyra tarp
valdžios ir piliečių mažėtų. Tik įsiklausant į piliečių nuomonę, siekiant sutarimo visais klausimais tai
gali būti įmanoma.” (Iš Liberalų sąjūdžio programos). „Esame pasiryžę išklausyti kiekvieną ir rasti
sutarimą su visais, kuriems svarbi Lietuva ir jos ateitis“ (šūkis didelėmis raidėmis TS-LKD svetainėje).
Konservatoriai savo svetainėje netgi skelbia nacionalinę apklausą „Kaip Lietuva galėtų būti stipresnė“,
kurioje prašoma nurodyti neišspręstų problemų ir kt. Įdomu – ką gi jie veiktų su surinktomis
neišspręstomis problemomis? Taip pat rengia parodomuosius „ėjimus į liaudį“ prie Halių turgavietės, o
kadangi tikro ryšio su liaudimi nėra, vežasi savus žiūrovus paploti katučių.
Mentaliteto greit nepakeisi
Žemus Seimo ir partijų reitingus lemia didelis atotrūkis tarp valdžios ir piliečių. Tai didžiulė
valstybės problema, kurią apsprendžia mūsuose vyraujantis mentalitetas. Rinkėjų iškeltas į postą
politikas ne tik kad nejaučia dėkingumo ir pareigos jiems tarnauti, bet nebenori jų nei matyti, nei girdėti.
Lietuviško mentaliteto politikai žmones vėl prisimena tik priartėjus kitiems rinkimams ir tik rinkėjų
vaidmenyje.
Ne šventi ir rinkėjai – dauguma balsuoja atsitiktinai, pagal tradicijas ar momentines nuotaikas,
nepasvarstydami ką jų išrinktasis sugebėtų nuveikti valdžioje. Pusė iš viso neina balsuoti. Žinomame
posakyje „kokie žmonės, tokia ir valdžia“ nemažai tiesos.
Demokratiniai mechanizmai teoriškai veikia, praktiškai – ne. Kiekvieni rinkimai iškelia į postus
perdaug žmonių, kurie pasirodo esantys arba tinginiai, arba buki, arba korumpuoti. Arba visos vertybės
viename.

3

Laukti kol pasikeis žmonių mentalitetas beviltiška. Tai mažiausiai kartos problema, kuri
sprendžiama vertybėmis ir auklėjimu šeimoje ir mokykloje. Tačiau švietimo ir auklėjimo už šeimos ribų
sistema nuosekliai degraduoja.
Lieka teisinis-prievartinis reguliavimas. Įstatymai ir taisyklės, ko gero, yra vienintelė belikusi
priemonė. Kol įstatymas savaime neatsirado žmogaus viduje, jį reikia parašyti popieriuje.
1) Nuoseklių Seimo nario kadencijų skaičių apriboti ne daugiau kaip trimis. 12 metų yra
pakankamas laikas, kad Seimo narys realizuotų savo idėjas, kurias jis atsinešė į Seimą. Ilgesnis
jo buvimas Seime jau gresia sąstingiu, idėjiniu vakuumu, ryšio su realiu gyvenimu praradimu.
Tokiam Seimo nariui reikia grįžti į gyvenimo realybę, įvertinti kaip veikia jo priimti įstatymai ir
pasisemti naujų idėjų. Praleidęs bent vieną kadenciją ir pasisėmęs gyvenimo įspūdžių, jis vėl gali
balotiruotis.
2) Jei Seimo narys per 2 nuoseklias kadencijas nepateikė nei vieno naujo įstatymo projekto ar
esminės pataisos esamam įstatymui, jis privalo palikti Seimą kaip parodęs savo netinkamumą.
Užskaitomi tik Seimo nario parengti projektai, kurių rengime nedalyvavo Vyriausybė.
3) Mažinamas nuolatinis Seimo nario atlyginimas, nustatant 2500 €/mėn. Ši priemonė turėtų
apmažinti visokių vertelgų, nežiniukų ir šiaip nepritapėlių veržimąsį į Seimą, siekiant menka
veikla ar jos imitacija užsidirbti ne tokį jau menką atlyginimą.
4) Už Seimo nario parengtus įstatymų ar esminių pataisų esamiems įstatymams projektus mokėti
papildomą atlyginimo dalį, kuri galėtų ženkliai viršyti nuolatinį atlyginimą. Taip būtų skatinama
dirbti iš esmės, o ne vien atlikti statisto-sėdėtojo vaidmenį.
5) Sumažinti Seimo nario patarėjų ir padėjėjų skaičių nuo 4-5 iki 2. Šis personalas dabar
pasirenkamas ne pagal dalykinę kvalifikaciją, o pagal visai kitus kriterijus.
6) Įsteigti Seimo ekspertizių centrą, kuriame būtų sutelkti įvairių profesijų ekspertai įstatymų
projektų dalykinei ekspertizei atlikti.
7) Smarkiai sumažinti valstybinį partijų finansavimą. Visur klijuojami ir mėtomi rinkiminiai
lipdukai, skrajutės ir bukletai vien teršia aplinką, ko turėtume vengti. Iš sutaupytų lėšų leisti
nemokamai platinamą rinkiminį biuletenį, kuriame galėtų pasisakyti ir padiskutuoti visi
kandidatai, taip pat finansuoti jiems skiriamą laiką valstybinėje TV ir radijuje.
8) Įteisinti galimybę rinkėjui savo balsą perleisti kitam, jo pasitikėjimą turinčiam asmeniui. Vienam
balsuojančiam leisti tokiu būdu sukaupti ne daugiau 5 balsų.
Kandidatai, nepabijoję įtraukti išdėstytas ar artimas joms nuostatas į savo rinkimines platformas,
pelnytų daugiau rinkėjų palankumo.

Rimantas Zabarauskas

Tags

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31