NEST / Apie NEST / Pranešimas spaudai - "Įsteigta Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba"

Pranešimas spaudai - "Įsteigta Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba"

2008-07-25 įsteigta Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Kiekvienos šalies demokratijos brandumą charakterizuoja pilietinės visuomenės aktyvumas ir galimybės dalyvauti valstybės valdyme, įtakoti įstatymų ir kitų teisinių aktų priėmimą ir atitikimą visuomenės interesams.

Europos Sąjungos šalių, o taip pat daugelio kitų pasaulio demokratinių valstybių vyriausybės visuomenei yra sudariusios teisines, finansines ir organizacines galimybes dalyvauti valstybių valdyme teikiant savo nuomonę dėl visuomenei aktualių ekonominių ir socialinių klausimų.

Jau prieš 50 metų Romos sutartimi buvo įkurtas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (toliau Komitetas), kuris yra ES valdymo institucijų patariamasis organas. Jo sudėtyje yra darbdavių, profesinių sąjungų, vartotojų ir kitų visuomenės interesų grupių atstovai, kurie teikia konsoliduotus pasiūlymus (Nuomones) Europos tarybai, Europos parlamentui, Europos Komisijai.

2008-07-25 Vilniuje įvyko steigiamasis Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos susirinkimas. Jame dalyvavo verslo, profesinių sąjungų, vartotojų bei kitų interesų grupių organizacijų atstovai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (Briuselis) narys, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas šiame Komitete – Algirdas Kvedaravičius, sakė:

„Diskusija dėl analogiškos institucijos įkūrimo Lietuvoje vyko jau keli metai. Tokią struktūrą turi kurti ne valdžia, bet pati visuomenė. Tam, kad darbas būtų produktyvus tikslinga paruošti ir priimti LR pilietinio dialogo įstatymą“.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovas šiame Komitete - Danas Arlauskas, kalbėjo:

„Kaip pilietis esu susirūpinęs didėjančia oligarchų įtaka visuomenėje. Ar prieš 18 metų kas nors klausė valdžios, ar reikia Sąjūdžio? Tokios institucijos poreikis turi kilti iš pačios pilietinės visuomenės“. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nereikėtų griauti jokių jau egzistuojančių ir efektyviai dirbančių institucijų, tokių kaip Trišalė taryba ir pan.

Steigiamąjį Nacionalinės ekonominės-socialinės tarybos susitarimą pasirašė:

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, Nacionalinės vartotojų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, Nacionalinio kultūros kongreso įgaliotieji atstovai.