NEST / Nuomonės

Nuomonės

ESESRK nuomonės

Europos Sąjungos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomones lietuvių kalba nuo 2005 metų rasite puslapyje -

https://www.eesc.europa.eu/lt/our-work/opinions-information-reports/opinions

Anglų ir kitomis kalbomis informacija apie Plenarinėse sesijoje priimtas nuomones yra prieinama jau nuo 2000 metų.