NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Atsinaujinimas įgyvendinant tvarų vystymąsi

Atsinaujinimas įgyvendinant tvarų vystymąsi

Lietuva turi visais būdais skatinti augimą, paremtą mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijomis, efektyviu energijos vartojimu, racionaliu žaliavų naudojimu, taip pat propaguoti tvarų vartojimą bei gamybą.
Pasirinkus BVP augimą svarbiausiu politikos tikslu galimi dideli iškreipimai. Augimo negalima įvertinti vien kiekybiškai, yra daug socialinių ir aplinkos veiksnių, kurie gyvybiškai svarbūs žmonių gerovei, bet neįtraukiami į BVP rodiklį, nes tam tikros minėtų sričių prekės ir paslaugos nėra parduodamos rinkoje. Turi būti parengti alternatyvūs rodikliai, padėsiantys geriau vertinti pažangą siekiant tvaraus vystymosi.
Norėdamas, kad gerovė būtų vertinama tvaraus vystymosi požiūriu, Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba rekomenduoja imtis šių priemonių:
1.Reikia priimti visuotinę bendrą Lietuvos tvaraus vystymosi strategiją.
2.Lietuvos biudžetą reikėtų persvarstyti atsižvelgiant į tvarų vystymąsi. Leidžiant valstybės lėšas reikia pasverti ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos aspektus ir apie būsimų kartų teises galvoti ne mažiau kaip apie dabartinių kartų teises.
3.Reikėtų sukurti naujus rodiklius pažangai žmonių gerovės ir tvaraus vystymosi srityje įvertinti ir nustatant politinius uždavinius plačiau juos naudoti vietoje BVP.
4.Lietuvai plėtojant savo išorės santykius reikėtų raginti kitas pasaulio šalis laikytis panašaus tvariu vystymusi paremto požiūrio, kad visiems būtų užtikrintos vienodos vystymosi sąlygos ir nekiltų grėsmė pramonės konkurencingumui.
5.Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje reikėtų sutelkti dėmesį į svarbiausias tvaraus vystymosi sritis, pavyzdžiui, ekologiškas technologijas ir švarią energiją.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.