NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Energijos saugumas – bendras tikslas

Energijos saugumas – bendras tikslas

Lietuva savo energijos poreikius patenkina importuodama apie 95 proc..

Tuo tarpu, Europos Sąjunga, kuri tik 50 proc. savo energijos poreikių patenkina importuodama, jau dabar yra susirūpinusi, kad, jeigu nebus imtasi jokių veiksmų, ši santykinė dalis iki 2020 ir 2030 m. padidės iki 70 proc. Antroji dujų krizė tarp Ukrainos ir Rusijos aiškiai parodė, kad jau atėjo laikas pereiti prie tikros Europos energijos saugumo politikos.

Energijos saugumas reiškia ne tik galimybę gauti energijos išteklių, tačiau ir galimybę gauti jų visuomenei priimtina kaina. Vienintelis sėkmingas būdas įveikti dabartinę energetikos ir klimato kaitos krizę – sparčiai pertvarkyti pasaulio ekonomikos energetinę bazę sumažinant jos pernelyg didelę dabartinę priklausomybę nuo iškastinio kuro. Todėl gyvybiškai svarbu, kad, pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, aktyvi ir atsakinga energetikos ir klimato politika būtų įtraukta į Europos Sąjungos išorės politiką.
Atsižvelgdamas į šiuos globalius klausimus ir energijos tiekėjų ir vartotojų tarpusavio priklausomybę, Taryba mano, kad LR Vyriausybė ir visi kiti suinteresuotieji subjektai turėtų imtis bendrų veiksmų sustiprinti Lietuvos energijos saugumą remdamiesi šiomis rekomendacijomis:
1.Planuoti laikantis tikslaus didelių investicijų į energetikos infrastruktūrą grafiko, kad Lietuvos tinklas būtų pritaikytas mažesniems, decentralizuotiems atsinaujinančios energijos šaltiniams.
2.Nuodugniai išanalizuoti branduolinės energijos galimybes ir su ja susijusią riziką.
3.Toliau vystyti ir nuosekliai vertinti pasirinktų technologijų poveikį tvariam vystymuisi, pirmiausia biokuro poveikį ekologinio gyvavimo ciklui. Komitetas mano, kad iš dalies pakeisti dyzeliną ar benziną biodegalais yra viena mažiausiai veiksmingų ir brangiausių klimato apsaugos priemonė; tai rodo itin netinkamą finansinių išteklių paskirstymą.
4.Rengiant išorės energetikos strategiją konsultuotis su pilietinės visuomenės atstovais ir raginti juos aktyviai dalyvauti šioje veikloje.
5.Numatyti galimybes sujungti tarptautinius dujų ir elektros energijos ir remti projektus, skirtus diversifikuoti tiekimo šaltinius už Lietuvos ribų.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.