NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Finansų sistema Lietuvos socialinei rinkos ekonomikai stiprinti

Finansų sistema Lietuvos socialinei rinkos ekonomikai stiprinti

Pasaulinė finansų krizė ištirpdė milijardus JAV dolerių, investuotų į įvairius finansinius produktus. Europos šalių vyriausybės nacionaliniu ir Europos lygiu ėmėsi drastiškų priemonių siekdamos sutvirtinti ir stabilizuoti finansų sistemą. Tačiau jos tuoj pasieks savo galimybių ribas.
Taryba, siūlydama restruktūrizuoti finansų rinkas neapsiribojant vien krizės valdymo priemonėmis ir sugrąžinti pasitikėjimą finansų institucijomis, siūlo šias priemones:
1.Reikėtų numatyti veiksmingas Lietuvos bankininkystės reguliavimo ir priežiūros struktūras, kurios vartotojams, viešosioms reguliavimo institucijoms, investuotojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams užtikrintų finansų rinkų stabilumą ir skaidrumą. Kad būtų galima ilgam laikui susigrąžinti pasitikėjimą, šios struktūros turi aiškiai apibrėžti finansų įstaigų vadovų, patarėjų finansiniais klausimais, produktų kūrėjų, reitingų agentūrų ir kitų finansų rinkos subjektų atsakomybę.
2.Skaidrumui užtikrinti numatytas pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas ir garantuojama, kad bankininkystės sektorius daugiausia dėmesio skirs pagrindinei savo veiklai – realiajai ekonomikai teikti reikalingą kapitalą.
3.Finansų sektoriaus dalyvių siekiamą pelną reikia panaudoti realiajai ekonomikai skatinti. Reikėtų sukurti priemonę, kuri taupymo pajamas nukreiptų produktyvių investicijų link.
4.Būtina užtikrinti išankstinės kontrolės sistemą, kuri leistų nustatyti su naujais produktais ir paslaugomis susijusią riziką, ir nuolatinę reikiamus įgaliojimus turinčių kompetentingų institucijų vykdomą priežiūrą.
5.Reguliavimo reikalavimai turėtų būti taikomi visiems subjektams. Alternatyvaus investavimo fondams (hedge funds), investiciniams bankams, nepriklausomiems turto fondams ir kitiems kapitalo fondams turėtų būti nustatyta prievolė deklaruoti savo veiklą Europos kapitalo rinkoje. Apie jų ekonominius ir strateginius tikslus, darbuotojų ir vadovų įgaliojimus turėtų būti skelbiama valdymo ataskaitoje. Vadovų, priimančių sprendimus dėl bendrovės veiklos ir verslo krypties, atsakomybė turėtų būti laikoma jų asmenine atsakomybe.
6.Rengiant finansines ataskaitas turėtų būti vėl laikomasi išsamumo ir ekonominio realizmo (grįžimas prie realios vertės) principų.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.