NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Įžanga

Įžanga

Politinis Tarybos tikslas – pristatyti pilietinės visuomenės kreipimąsi į kitas institucijas, visų pirma, LR Prezidentei, LR Parlamentui ir LR Vyriausybei ir paremti jų veiksmus įgyvendinant bendrus Lietuvos tikslus.

Dėl finansų rinkose kilusios ir vėliau viso pasaulio ekonomiką apėmusios krizės mūsų visuomenei kyla naujų problemų ir tuo pat metu gilėja esamos: skurdo, socialinės pusiausvyros, įmonių gyvybingumo ir inovacijų, gamtos išteklių, energijos šaltinių, migracijos.

Vykstant tokioms precendento neturinčioms permainoms pilietinė visuomenė ir piliečiai tikisi konkrečių Lietuvos institucijų, kurios atsakingos už Lietuvos ateičiai labai svarbias politikos sritis, sprendimų.