NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Lietuvos maisto problemos

Lietuvos maisto problemos

Žemės ūkis Lietuvos ekonomikoje yra labai svarbus; šis sektorius yra vienas iš pagrindinių darbo vietų kūrimo šaltinių, galintis užtikrinti tvarų vystymąsi, stabdyti emigraciją ir sumažinti skurdą.
Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba rekomenduoja imtis šių priemonių:
1. Žemės ūkio sektorius turi tapti strateginiu vystymosi prioritetu. Kartu su vietos lygmens žemės ūkio organizacijomis vykdomas trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis žemės ūkio politikos planavimas turi užtikrinti maisto produktų rinkos nepriklausomumą, vystyti perdirbimo pramonę ir stabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimo vietovėse.
2. Priimant sprendimus dėl vystymosi, maisto ir naujų energetikos technologijų reikia atsižvelgti tiek į socialinę, tiek ir ekonominę lygybę. Reikėtų parengti geresnes gyvybiškai svarbių išteklių (vandens, maisto, būsto, energijos, pajamų) paskirstymo ir investicijų, kuriomis siekiama ne vien tik ekonominių tikslų, skatinimo strategijas.
3. Prekybai žemės ūkio produktais reikia nustatyti normas, užtikrinančias, kad bet kuriuo metu Lietuva turėtų pakankamą maisto produktų atsargą. Derėtų taikyti prekybos lengvatas, kuriomis būtų skatinama nacionalinė maisto produktų gamyba.
4. Lietuvos vyriausybė turėtų remti gamintojų asociacijas ir rinkos organizacijas, kad būtų sukurtos bazinės gyventojų aprūpinimo maisto produktais sąlygos.
5. Siekiant apsirūpinti maisto produktais ir stabilizuoti jų kainas, reikia parengti programą, kurioje būtų numatyta kaupti maisto atsargas, kaip tai daroma pagal vykdomą naftos atsargų kaupimo programą, ir įsteigti pirminių žemės ūkio produktų kainų stabilizavimo fondą.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.