NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / MVĮ – varomoji augimo ir užimtumo jėga

MVĮ – varomoji augimo ir užimtumo jėga

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos ir jos socialinio modelio pagrindas; nepaprastai svarbu jas remti siekiant išlaisvinti augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, kuriam atstovauja 23 mln. Europos Sąjungoje Lietuvoje veikiančių MVĮ.
Ekonomikos krizės laikotarpiu MVĮ ir savarankiškai dirbantys asmenys yra ypač pažeidžiami ir dažnai susiduria su finansiniais sunkumais, kurie gali juos sužlugdyti.
Nepaisant to, MVĮ turi didžiausią potencialą atsinaujinti, ekonomikos sunkumus paversti verslo galimybėmis, laiku prisitaikyti ir keistis. Todėl šios įmonės yra svarbiausias augimo ir užimtumo šaltinis.
Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, Taryba yra tvirtai įsitikinusi, kad LR Vyriausybė ir LR Parlamentas turėtų dėti daugiau pastangų remti MVĮ ir padėti stiprinti verslumą ekonomikos atkūrimo laikotarpiu, įgyvendindami šias priemones:
1.Vyriausybė turėtų nedelsdama parengti gaires, kuriose būtų pateiktas aiškus konkrečių priemonių įgyvendinimo grafikas.
2.Būtinos konkrečios priemonės, įgyvendinančios oficialų įsipareigojimą mažinti biurokratinę naštą, pavyzdžiui, „vieno langelio“ sistemos visoms administracinėms procedūroms įdiegimas.
3.Būtina daugiau pastangų siekiant pagerinti MVĮ ir PTĮ ( t. y. toms įmonėms, kurios yra tiekimo grandinės pradinės ir tarpinės sąsajos).sąlygas dalyvauti 7-oje bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje, MTPPI programose ir Eurostars iniciatyvoje.
4.MVĮ ir PTĮ reikia užtikrinti geresnes galimybes gauti finansavimą. Siekiant šio tikslo reikėtų sustiprinti MVĮ mikrokreditavimui, pavyzdžiui:
sudaryti mikrokreditų fondo ir įvairių veikiančių mikrokreditavimo įstaigų susitarimų paketą,
sukurti reitingavimo sistemą,
sudaryti su mikrokreditavimu susijusiems subjektams ir teikiantiems prašymus dėl mikrokreditų galimybę mokytis.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.