NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Modernus tarptautinių organizacijų valdymas

Modernus tarptautinių organizacijų valdymas

Pastaraisiais metais organizuotai pilietinei visuomenei, NVO kyla nemažai klausimų dėl daugelio tarptautinių organizacijų sprendimų priėmimo proceso demokratiškumo. Globalizacijos sąlygomis šios organizacijos atlieka pagrindinį arbitrų vaidmenį tarptautinių santykių srityje.
Siekdamas prisidėti gerinant tarptautinių organizacijų valdymą Taryba mano, kad reikėtų atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:
1. Imtis veiksmų ir paskatinti tarptautines organizacijas užtikrinti daugiau skaidrumo bei formaliai įsipareigoti suteikti galimybę susipažinti su jų dokumentas per laikotarpį, kurio pakaktų suinteresuotiesiems subjektams pareikšti nuomonę.
2. Įtraukti pilietinę visuomenę į tarptautinių organizacijų veiklą pasitelkiant nustatytus ir struktūruotus mechanizmus.
3. Demokratiniu būdu atrinkti pilietinės visuomenės atstovus, kurie dalyvautų tarptautinių organizacijų veikloje, atsižvelgiant į jų gebėjimą atstovauti, nepriklausomumą ir kompetenciją bei įsitikinti, kad jų organizacijų ištekliai valdomi skaidriai.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.