NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra konkurencingumui remti

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra konkurencingumui remti

Moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir inovacijos (MTTPI) yra svarbi konkurencingumo varomoji jėga .
Konkurencingumą sunku įvertinti naudojant, kaip įprasta, nacionalinį BVP, nes konkurencingumą pasiekti galima tik tada, kai veikla vykdoma tvariai socialiniu, ekonominiu ir aplinkos apsaugos požiūriu.
Kad moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra būtų labiau naudingi tvariam Lietuvos konkurencingumui, Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba pateikia šias rekomendacijas:
1.Remiantis plataus masto bendru sutarimu patvirtinti visuotinį konkurencingumo rodiklį, kuris būtų tikslesnis nei BVP ir apimtų socialinius, ekonominius ir aplinkos apsaugos konkurencingumo aspektus.
2.Nuolat skatinti mokslinių tyrimų partnerystę taikant finansines ir mokestines priemones ir vystant infrastruktūrą, taip pat skatinti kurti strategines partnerystes tarptautiniu lygiu.
3.Reikėtų nuolat remti švietimo institucijas, padedant joms suprasti ir patenkinti pramonės poreikius, susijusius su MTTPI.
4.Stimuliuoti pramonėje verslumu paremtą mąstymą ir skatinti labiau atsiverti inovacijų diegimo procesui.
5.Skirti didesnį finansavimą MTTPI, skirtiems informacijos sklaidos technologijoms, pvz., informacinėms ir komunikacijų technologijoms (IKT), atsižvelgiant į tai, kad šios technologijos yra inovacijų šaltinis kitiems mokslinių tyrimų sektoriams.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.