NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Naujoji Lietuvos socialinių veiksmų programa

Naujoji Lietuvos socialinių veiksmų programa

Ekonomikos krizė neturėjo tapti socialine krize. Norint sugrąžinti visuomenei pasitikėjimą Lietuvos Vyriausybė privalo kurti naują socialinių veiksmų programą, kuria būtų atsižvelgta į piliečių, kuriems tenka susidurti su krizės iššūkiais, poreikius. Programos pagrindu turi tapti bendros pastangos, kurių tikslas – solidarumo ir pagarbos darbuotojams stiprinimas bei pagrindinių socialinių standartų ir ekonomikos konkurencingumo užtikrinimas. Reikia parengti veiksmų planą gerokai ilgesniam laikotarpiui, ryžtingai pasitelkiant socialinį dialogą bei piliečių iniciatyvas apimantį dialogą su pilietine visuomene.
Taryba rekomenduoja, kad nauja socialinių veiksmų programa apimtų:
1. Užimtumą skatinančių socialinių nuostatų, kurios užtikrintų kokybišką darbą, darbo jėgos mobilumą ir teisingą darbo užmokestį, priėmimą.
2. Socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimą perkeliant į nacionalinę teisę Bendrijos socialinius teisės aktus, juos įgyvendinant ir vertinant.
3. Dalyvaujamosios demokratijos, socialinio ir pilietinio dialogo stiprinimą.
4.Piliečių iniciatyvos teisę – dar vieną būdą kurti socialinę Lietuvą, kuri būtų artimesnė piliečiams.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.