NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Sanglaudos politikos indėlis į realiąją ekonomiką

Sanglaudos politikos indėlis į realiąją ekonomiką

Europos Komisijos ekonomikos atkūrimo plane numatoma pagreitinti projektų, gaunančių paramą iš struktūrinių fondų, įgyvendinimą, taip pat užtikrinti, kad šie fondai labiau atitiktų dėl krizės atsirandančius poreikius.
Taryba mano, kad aktyvus, suderintas ir veiksmingas turimų išteklių naudojimas padės įveikti krizę ir tapti dar stipresne. Šiuo tikslu rekomenduojame:
Supaprastinti teisės aktus bei procedūras ir priderinti juos prie realių poreikių. Būtina užtikrinti geresnį struktūrinių fondų ir regioninės politikos valdymą – būtina pripažinti aktyvų organizuotos pilietinės visuomenės ir privataus sektoriaus vaidmenį rengiant ir ypač įgyvendinant projektus.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.