NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Socialinės atskirties problemos sprendimas

Socialinės atskirties problemos sprendimas

Daugiau kaip pusė milijono Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Tokia Tarptautinio valiutos fondo statistika. Ekonomikos krizės laikotarpiu dar labiau paaštrėjęs socialinės atskirties procesas, kuris gali būti skurdo priežastis ar pasekmė, yra didelis iššūkis sprendimus priimančioms institucijoms; jam įveikti reikia visų socialinių ir ekonominių subjektų dalyvavimo.
Taryba mano, kad toliau nurodytos priemonės yra labai svarbios veiksmingai sprendžiant socialinės atskirties problemą:
1.Socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai turi aktyviau dalyvauti rengiant nacionalinius įtraukties veiksmų planus.
2.„Socialinio eksperimentavimo“ metodą aktyvios įtraukties srityje reikėtų taikyti asmenims, kurių nepasiekia parama, teikiama pagal tradicinius mechanizmus.
3.Europos socialinis fondas turėtų labiau paremti socialinius subjektus, rengiančius užimtumo ir mokymo projektus, kuriais siekiama padėti nepalankioje padėtyje atsidūrusiems asmenims.
4.Būtina įgyvendinti teisės aktuose nurodytas apsaugos priemones, numatančias būtiniausius socialinius standartus asmenims, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, įskaitant minimalias pajamas, orumą nežeminančią pensiją ir galimybę gauti finansines ir kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas.
5.Visos kovos su socialine atskirtimi priemonės pirmenybę turėtų teikti vaikų skurdo, mokyklos nebaigusių vaikų ir kartais sunkaus perėjimo iš mokyklos suolo į darbo vietą problemoms.
6.Turėtų būti įsteigtas specialus fondas remti vyresnio amžiaus žmonėms skirtas paslaugas, kad jiems būtų užtikrinta saviraiškos galimybė, pavyzdžiui, dirbti, savanoriškai dirbti, mokytis visą gyvenimą ir užsiimti kita socialine veikla.
7.Turėtų būti vertinama, kaip gerbiamos neįgalių asmenų pagrindinės socialinės teisės pagal sutartus įtraukties rodiklius, patikimus statistikos duomenis ir įvertinamus užimtumo tikslus.
____________

Komentarai

Log in or create a user account to comment.