NEST / Programa Lietuvai - Pilietinės visuomenės pasiūlymai / Tvirta pramonės bazė Lietuvos ekonomikai

Tvirta pramonės bazė Lietuvos ekonomikai

Niekad tvirtos pramonės bazės svarba nebuvo tokia aiški, kaip dabartiniu ekonomikos krizės laikotarpiu. Atsižvelgiant į finansinių spekuliacijų audrą, tikroji pramonės svarba realiajai ekonomikai tampa akivaizdi. Pramonė ir verslo paslaugos yra itin svarbios gerovei, kadangi jos sukuria materialines vertybes ir sudaro naujų darbo vietų kūrimo galimybes.
Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba ragina rasti pusiausvyrą tarp Lietuvos pramonės konkurencingumo išsaugojimo, socialiai priimtinų pokyčių būtinybės ir tvarumo, ir rekomenduoja įgyvendinti šias priemones:
1.Vykdyti pramonės politiką, kuria siekiama apsaugoti vidaus rinką ir gerinti konkurencingumą kompleksiškai įgyvendinant horizontalias ir konkretiems sektoriams skirtas priemones ir kuriant geresnius teisės aktus bei užtikrinant jų įgyvendinimą.
2.Atkreipti ypatingą dėmesį į MVĮ ir įmones.
3.Remti inovacijų diegimą, taip pat priimant ir įgyvendinant atitinkamus teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės.
4.Sukurti tinkamas sąlygas Lietuvos pavyzdiniams pramoniniams projektams įgyvendinti.
5.Skatinti verslumą ir vystyti žmogiškuosius išteklius užtikrinant, kad profesinis mokymas būtų suderintas su pramonės poreikiais, ir į pramonės sektorius, ypač inžinerijos ir technologijos, pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus ir jaunimą.
6.Garantuoti energijos ir žaliavų tiekimo saugumą užtikrinant rinkos ir kainų skaidrumą.

Komentarai

Log in or create a user account to comment.