Raktiniai žodžiai

Keyword: Dialogas su piliečiais. Lisabonos sutartis.

Link Type
2010 04 02 "Lisabonos sutartis numato plėtoti dialogą su piliečiais". Naujiena