Raktiniai žodžiai

Keyword: kolektyvinis žalos atlyginimas

Link Type
2009 12 16 "Lietuvos vartotojams dar nesuteikta teisė atgauti kolektyviai patirtą žalą" Naujiena